Administraties

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een bedrijfsadministratie aan te leggen en bij te houden. Dat kan zowel op papier en digitaal.  

Administraties moeten 7 jaar bewaard blijven. Gegevens over onroerende zaken moet u echter 10 jaar bewaren. De keuze hierin is vrij; Op papier of digitaal. Deze verplichting geldt ook als u uw bedrijf binnen de genoemde periode beëindigt. Een boekhouding moet altijd transparant zijn en vormt de basis van uw administratie én belastingaangiften.

 Een aantal onderdelen is verplicht, zoals: 

  • Kasadministratie
  • Kassabonnen
  • Bankafschriften
  • Contracten
  • Correspondentie
  • Inkoop- en verkoopfacturen

Als u een kassasysteem gebruikt, moet u zich realiseren dat dit een onderdeel is van de administratie en dat u deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als deze verplichtingen niet na gekomen worden, kunnen er flinke problemen ontstaan bij belastingcontrole.

Iedere ondernemer moet periodiek aangifte doen voor één of meer belastingsoorten. Welke dat zijn, bepaalt de Belastingdienst nadat u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet u jaarlijks aangifte. Voor de BTW doet u dit jaarlijks, maandelijks of per kwartaal. Als u met personeel werkt doet u aangifte voor de loonheffingen.

Voor het voeren van bedrijfsadministraties leveren wij een reeks diensten tegen een aantrekkelijk tarief.   Wilt u nadere informatie?  Stuur ons dan het contactformulier.
| © Liesbeth van den Herik Administratiekantoor | Oud-Beijerland |