Disclamer

Op alle teksten en illustraties van www.admin-vdherik.nl berust het copyright.
Info: webmaster@admin-vdherik.nl
Alle rechten voorbehouden.

Alle gegevens die zich op de website bevinden mogen alleen gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wetsregels van het intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Liesbeth van den Herik de gehele inhoud of samengestelde delen van teksten, grafische gegevens en HTML op diskette, CD-rom, DVD of welk ander medium dan ook te verspreiden. Hierop is onverminderd het Nederlands recht op van toepassing.


 

 


| © Liesbeth van den Herik Administratiekantoor | Oud-Beijerland |