Privacy-beleid

Administratiekantoor Liesbeth van den Herik draagt zorg voor adequate, organisatorische en technische maatregelen om gegevens van klanten te beveiligen. Ons kantoor zal voor alle door klanten verstrekte informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden verlangd.

Informatie die door de klanten als vertrouwelijk is aangemerkt, zal altijd als zodanig door ons administratiekantoor worden behandeld.

Bovendien worden alle klantgegevens in een brandkast veilig gesteld.
 | © Liesbeth van den Herik Administratiekantoor | Oud-Beijerland |